Ποσό: Οριζόμενο

Ταχτικό Μέλος

Ως τακτικό μέλος μπορεί να γίνει οποιαδήποτε γυναίκα, άνω των δεκαοχτώ ετών, που έχει υποστεί κάποια μορφή κακοποίησης.

 

Η ετήσια συνδρομή είναι 30€

Ποσό: 30€
The subscription payment options

Αρωγό Μέλος / Ιδιώτης

Ως αρωγό μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε πολίτης ή εταιρεία επιθυμεί να στηρίξει το έργο του «Καταφυγίου Γυναίκας» κι ενστερνίζεται τις αρχές του.

Η ετήσια συνδρομή είναι 50 €

Η συνδρομή αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες). Αν είστε εταιρεία, παρακαλούμε επιλέξτε "Αρωγό Μέλος / Εταιρεία".

Ποσό: 50€
The subscription payment options

Δωρεά

Στήριξε κι εσύ το έργο μας για τη καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, κάνοντας μια δωρεά με οποιοδήποτε ποσό επιθυμείς. Συμβάλλοντας ενεργά στη προσπάθεια του «Καταφυγίου Γυναίκας» όλοι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Ελάχιστο ποσό: 5€

Αρωγό Μέλος / Εταιρεία

Ως αρωγό μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε πολίτης ή εταιρεία επιθυμεί να στηρίξει το έργο του «Καταφυγίου Γυναίκας» κι ενστερνίζεται τις αρχές του.

Η ετήσια συνδρομή είναι 100 €

Η συνδρομή αυτή αφορά εταιρείες. Αν είστε ιδιώτης, παρακαλούμε επιλέξτε "Αρωγό Μέλος / Ιδιώτης".

 

Ποσό: 100€
The subscription payment options

Είσοδος

Ενημερωτικά δελτία

Εγγραφή/Διαγραφή

Τηλεοπτικό Σποτ