Σκοπός

Σκοπός του «Καταφυγίου Γυναίκας» είναι να συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοποίησης των γυναικών και να συντελέσει στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της κοινωνικής ανισότητας. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Καταφύγιο Γυναίκας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης σε γυναίκες που έχουν υποστεί στο παρελθόν ή υφίστανται στο παρόν οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Ταυτόχρονα εστιάζει στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και το φαινόμενο κακοποίησης των γυναικών γενικότερα μέσα από την οργάνωση ποικίλων κοινωνικών δράσεων και τη διεξαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης σε σχολεία, συλλόγους και λοιπούς φορείς.

 

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του Καταφυγίου Γυναίκας παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε γυναίκες άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύματος,  κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, και σεξουαλικού προσανατολισμού. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:

  • Ψυχοκοινωνική στήριξη (μία ή περισσότερες συναντήσεις με κοινωνικό λειτουργό)
  • Νομική συμβουλευτική (συνάντηση με δικηγόρο για πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες κινήσεις, το θεσμικό πλαίσιο και τα δικαιώματα της εκάστοτε κακοποιημένης γυναίκας)
  • Ψυχολογική υποστήριξη (16 συναντήσεις με ψυχολόγο)
  • Ομάδες υποστήριξης γυναικών με την εμπειρία της κακοποίησης
  • Συμβουλευτική για άντρες που έχουν ασκήσει οποιαδήποτε μορφής βία σε γυναίκα με στόχο τη διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΣΚΟΠΟΣ

 

Διάδωσέ το

Είσοδος

Ενημερωτικά δελτία

Εγγραφή/Διαγραφή

Τηλεοπτικό Σποτ