Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Το «Καταφύγιο Γυναίκας» παρέχει δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί, εφαρμόζοντας την κοινωνική εργασία, υλοποιούν μία ή περισσότερες συνεντεύξεις με κάθε γυναίκα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.

Στόχοι της ψυχοκοινωνικής στήριξης είναι οι ακόλουθοι:

  • Εξατομικευμένη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης
  • Υποδοχή και διερεύνηση του αιτήματος
  • Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση μέσω της λήψης κοινωνικού ιστορικού
  • Εντοπισμός των αναγκών
  • Στήριξη και ενδυνάμωση
  • Σχεδιασμός της διαχείρισης των αιτημάτων
  • Παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες της οργάνωσης εφόσον κρίνεται αναγκαίο και συντονισμός της εξέλιξης του περιστατικού
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης του περιστατικού (follow-up)
  • Διασύνδεση και παραπομπή σε άλλο φορέα εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

Διάδωσέ το

Είσοδος

Ενημερωτικά δελτία

Εγγραφή/Διαγραφή

Τηλεοπτικό Σποτ