Ψυχολογική Στήριξη

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΒΙΑ

Το «Καταφύγιο Γυναίκας» παρέχει δωρεάν ψυχολογική στήριξη, διάρκειας 16 συνεδριών (ενδέχεται οι συνεδρίες να είναι λιγότερες ή και περισσότερες ανάλογα με την περίπτωση), σε γυναίκες  που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Οι ψυχολόγοι της οργάνωσης

 • Διερευνούν το αίτημα της γυναίκας και αξιολογούν τις ανάγκες της
 • Πληροφορούν και ενημερώνουν τη γυναίκα για τη διαδικασία της συμβουλευτικής
 • Σχεδιάζουν την παρέμβαση
 • Ενδυναμώνουν και υποστηρίζουν τη γυναίκα
 • Διερευνούν, σε συνεργασία με τη γυναίκα, τις διαθέσιμες δυνατότητες, επιλογές και πηγές υποστήριξης στο περιβάλλον
 • Υποστηρίζουν τη γυναίκα στις επιλογές που η ίδια κάνει και στις αποφάσεις που παίρνει

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΒΙΑ

Επιπλέον, στα πλαίσια της ολιστικής αντιμετώπισης του φαινομένου της κακοποίησης, στο Καταφύγιο Γυναίκας διεξάγονται και συνεδρίες συμβουλευτικής με άντρες, οι οποίοι έχουν ασκήσει στο παρελθόν ή ασκούν στο παρόν οποιαδήποτε μορφή βίας σε γυναίκα.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στο Καταφύγιο Γυναίκας παρέχεται ομαδική συμβουλευτική γυναικών που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας. Προσφέρονται 16 συναντήσεις ομαδικής συμβουλευτικής διάρκειας 1,5 ώρας, οι οποίες διεξάγονται στα γραφεία της Οργάνωσης.

Η ομαδική συμβουλευτική απευθύνεται σε:

 • Γυναίκες που απευθύνονται για πρώτη φορά στο Καταφύγιο Γυναίκας ζητώντας ψυχολογική υποστήριξη.
 • Γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής στο Καταφύγιο Γυναίκας.

 

Την ομάδα συντονίζουν δύο ειδικοί ψυχικής υγείας (δύο ψυχολόγοι ή ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός), οι οποίοι φροντίζουν για την καλλιέργεια και την προσφορά ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον τα μέλη της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα

 • να μοιραστούν τις εμπειρίες τους
 • να διερευνήσουν τον τρόπο που σχετίζονται
 • να εστιάσουν στην επίγνωση των συναισθημάτων, των σκέψεων και των συμπεριφορών τους
 • να αναγνωρίσουν τις επιθυμίες και της ανάγκες τους 
 • να λάβουν και να δώσουν υποστήριξη μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού
 • να σχετιστούν στο «εδώ και τώρα», δοκιμάζοντας νέους τρόπους συμπεριφοράς και βλέποντας τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στους άλλους
 • να εξετάσουν το εύρος των επιλογών τους 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

Διάδωσέ το

Είσοδος

Ενημερωτικά δελτία

Εγγραφή/Διαγραφή

Τηλεοπτικό Σποτ