Νομική Μορφή

Το «Καταφύγιο Γυναίκας» αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική εταιρία, και λειτουργεί ως ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, νόμιμα, σύμφωνα με το υπ' Αριθμ. Μητρώου 47965 καταστατικό, με την επωνυμία «Κέντρο Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών» και με διακριτικό τίτλο «Καταφύγιο Γυναίκας».

Από τις 9-10-2013 το «Καταφύγιο Γυναίκας» είναι πιστοποιημένος Φορέας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό απόφασης Δ28/Γ/οικ.32062/3033 (ΦΕΚ 2538/τΒ'/9.10.2013).

Επιπλέον, εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας με αριθ. Μητρώου:02202ΑΕΕ11054Γ27Ν-1156) και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθ. Μητρώου: 02202AEE11054Γ27Ν-1040.

 

 

 

Διάδωσέ το

Είσοδος

Ενημερωτικά δελτία

Εγγραφή/Διαγραφή

Τηλεοπτικό Σποτ