ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Το 2016, ο αριθμός των ατόμων που ήρθε σε επαφή με το «Καταφύγιο Γυναίκας» ανέρχεται στα 643 (το παραπάνω σύνολο περιλαμβάνει τις ίδιες τις γυναίκες θύματα βίας που απευθύνθηκαν στην Οργάνωση και τα άτομα που ζήτησαν πληροφορίες για τρίτο πρόσωπο). Συγκεκριμένα, από το παραπάνω σύνολο, οι 147 γυναίκες έλαβαν κάποιου είδους υποστήριξη από τους...

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα μηνιαία  στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας και παροχής υπηρεσιών για το 2016.  Τους πρώτους μήνες του 2017 θα δημοσιοποιηθούν τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των γυναικών, θυμάτων βίας, που θα έχουν λάβει υποστήριξη από το «Καταφύγιο Γυναίκας».

 

...

Όπως κάθε χρόνο, το Καταφύγιο Γυναίκας διαθέτει τα στατιστικά δεδομένα της οργάνωσης προς ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις γυναίκες που υφίστανται κάθε μορφή έμφυλης βίας στην Ελλάδα και προσφεύγουν στον οργανισμό, από τα οποία ανακύπτουν ορισμένα συμπεράσματα.

Ο παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ως έμφυλη βία «κάθε πράξη βίας που...

Το 2015, ο αριθμός των ατόμων που ήρθε σε επαφή με το «Καταφύγιο Γυναίκας» ανέρχεται στα 568 (το παραπάνω σύνολο περιλαμβάνει τις ίδιες τις γυναίκες θύματα βίας που απευθύνθηκαν στην Οργάνωση και τα άτομα που ζήτησαν πληροφορίες για τρίτο πρόσωπο). Συγκεκριμένα, από το παραπάνω σύνολο, οι 128 γυναίκες έλαβαν κάποιου είδους υποστήριξη από τους...

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα Μηνιαία  στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας και παροχής υπηρεσιών για το 2015.  Τους πρώτους μήνες του 2016 θα δημοσιοποιηθούν τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των γυναικών, θυμάτων βίας, που θα έχουν λάβει υποστήριξη από το «Καταφύγιο Γυναίκας».

 

...

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που παρέχει το Καταφύγιο Γυναίκας, και για το έτος 2014, εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα που αφορούν το τι ισχύει αναφορικά με τη βία κάθε μορφής που υφίστανται οι γυναίκες στην Ελλάδα.

Παρατηρώντας το εισαγωγικό σημείωμα των στατιστικών στοιχείων που παρέχει το Καταφύγιο Γυναικών, για το 2014, και...

Σελίδες

Είσοδος

Ενημερωτικά δελτία

Εγγραφή/Διαγραφή

Τηλεοπτικό Σποτ